סקר קולחין 2005-2003

תקציר

מבוא ושיטות עבודה – חלק ראשון

מבוא ושיטות עבודה- חלק ישני

מבוא ושיטות עבודה- חלק שלישי

יבול

כלל המלחים המומסים
(מוליכות חשמלית)

כלוריד

בורון ובורון ספוח

נתרן ו- SAR

 

חנקן

מים

זרחן

אשלגן

סידן ומגניון

pH

גידולי שדה

נספח

המשתתפים בהכנת החוברת