תוכן עניינים

 

רשימת עובדים

 

תקציר

I-IX

מבוא ושיטות עבודה

1

כלל המלחים המומסים (מוליכות חשמלית)

12

כלוריד

45

בורון

75

בורון ספוח

148

נתרן ו- SAR

170

מים

210

זרחן

218

חנקן

252

אשלגן

286

pH

312

גידולי שדה

334

 

הכנת הדיסק: דובי וולפסון