• איכותם התברואית של מי השתייה במערכת האספקה של הרשויות המקומטיות בישראל - 2012
 • איכותם התברואית של מי השתייה במערכת האספקה של הרשויות המקומטיות בישראל - 2011
 • איכותם התברואית של מי השתייה במערכת האספקה של הרשויות המקומטיות בישראל - 2010
 • איכותם התברואית של מי שתייה במקורות המים בישראל דו"ח בדיקות מיקרוביאליות וכימיות לשנים 2009-2010
 • איכותם התברואית של מי שתייה במקורות המים בישראל דו"ח בדיקות מיקרוביאליות וכימיות לשנים - 2008
 • דו"ח שנת 2007 - ועדת עדין לתקן מי שתיה
 • דו"ח שנת 2006
 • דו"ח שנת 2005
 • דו"ח שנת 2004
 • דו"ח שנת 2003
 • דו"ח שנת 2002
 • דו"ח שנת 2001

 •   Disclaimer הגבלת אחריות   
                  Webmaster Arik Amir