מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות
נציבות המים

אגף מחקרים

מחקרים בתחום המיםחלק ב'
יום עיון
נתניה - 17.4.05
דברי פתיחה
נציבות המים מקדישה חלק מתקציבה למימון מחקרים שמטרתם להרחיב את הידע ולפתח כלים שישמשו את משק המים. בחוברת זו מוגשים תקצירים של שנים עשר מחקרים שנעשו במימון נציבות המים והסתיימו עד שנת 2004. בכוונת אגף המחקרים לקיים מידי שנה יום עיון בו יוצגו ממצאי המחקרים וסיכומים יימסרו בכתב במתכונת חוברת זו, שהיא השנייה בסדרה.
אנו ממשיכים בעידוד מחקרים. במסגרת קול קורא 2005 נתבקשו חוקרי משק המים להגיש הצעות מחקר בחמישה תחומים מועדפים: בטחון מים, התפלה, איכות מים, ניהול משק המים וחסכון במים. תשע הצעות מחקר אושרו מתוך 102 הצעות מחקר שהוגשו לנציבות המים, כולן בתחומי המחקר המועדפים. התקציב המיועד למחקרי 2005 הוא כ-2.7 מלש"ח.
בשנת 2006 לא יפורסם קול קורא למחקרים במתכונת הרגילה. ייתכן שיפורסם קול קורא מיוחד במשותף עם משרד המדע או שמחקרי 2006 ייבחרו מתוך ההצעות שהתקבלו במסגרת קול קורא 2005 לפי סדרי העדיפויות שנקבעו על ידי הועדות המקצועיות ושיקולים נוספים של ועדת מחקרים עליונה.
אני מודה לכל השותפים להכנת יום העיון: ד"ר גבי ווינברגר, אורי שור, שמואל קליין, רחל פוגל, זאב גלברד, גאולה טיאר, גלית ארזי וסילביה רוזנפלד.


בברכה,
ד"ר אור גולדפרב
אחראית מחקרים

תוכן עניינים

תחום הנושא
כנרת הקשר שבין אזורי שבירה צעירה בצפון מערב הכנרת לבין הימצאות נביעות תת-ימיות בקרקעית האגם
ג. טיבור, צ. בן אברהם, ב. חרות, ע. נשרי, ט. גולדשטיין

מערכת לומדת לחיזוי כמויות ואיכויות זרימה באגני היקוות - יישום לאגן היקוות הכנרת
ע. פרייס, א. אוסטפלד

השתנות הרכב וכמות מזהמים הידרוקרבונים במהלך הובלתם באגן הניקוז של הכינרת
. רביב, ש. פיינשטיין, י. גנאור, י. בר אילן

יציבות מערכת הליטוראל בכנרת במפלסים נמוכים
א. גזית, ב. שטיינמן
נגר עילי מקדם הנגר העילי באזורים עירוניים
מ. ענבר, א. זיגל
התפלה טיפול ממברנאלי בשפכים עירוניים לשימוש בלתי מוגבל
א. כץ , מ. גרין, ר. סמיט, ק. דוזורץ
חסכון במים השבת שפכים אפורים (דלוחין) להשקיה בקהילות מבודדות
ע. גרוס, ז. רונן
כלכלה השפעת הרפורמה במדיניות מחירי המים על הקצאת המים בישראל
צ. אקשטיין, ד. וסרטל
הדרולוגיה מודל של גוף המים המלוח בחלקו הצפוני של אקוויפר ירקון-תנינים
א. פסטר, ג. דגן
איכות מים טפול מתקדם בקולחים לשמוש חוזר בלתי מגבל ע"י שלוב סימולטני של פלוקולציה וספיחה על פחם פעיל אבקתי
נ. נרקיס, ס. יוסים

שימוש בסמנים איזוטופים לזיהוי מקורות ותהליכי זיהום חנקות באקוויפר החוף
ד. רודד, א. ונגוש, ב. מאהייר
בטחון מים פיתוח מיכשור, קבוע ונייד, לאבחון הרעלת מי שתייה ברעלי עצב אורגנוזרחניים וקרבמטים.
נ. פרלמוטר, ע. פרימן, ע. יעבץ
  Disclaimer הגבלת אחריות   
                Webmaster Arik Amir