מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות
נציבות המים

אגף מחקרים

יום עיון 24.5.04 - מעלה החמישה
מאי 2004
דברי פתיחה
בחוברת מוגשים תקצירים של שנים עשר מחקרים שנעשו במימון נציבות המים והסתיימו עד שנת 2003. בנוסף, מוגש תקציר של הרצאה מוזמנת מפרופ' רפי סמיט.
בשנים 2001-2004 הקציבה נציבות המים כ-20 מליון ₪ ל- 80 מחקרים בעלי אופי יישומי שנעשים בתחומים שונים, כגון: הידרולוגיה, כנרת, השקייה בקולחין, התפלה ועוד. בטבלה נמסר הפילוג של ההקצבות בין תחומי המחקר השונים.

ההקצבות של נציבות המים בשנים 2001-2004
 איכות מיםכנרת הדרולוגיההתפלההשקייה הגברת מטרכלכלההשקייה* בקולחין סיכום
מס' מחקרים1310 755 3235 80
הקצבות (מלש"ח)4.33.5 1.91.81.3 0.90.56 20
* נציבות המים שותפה עם משרד החקלאות במימון מחקרי ההשקיה בקולחין

המטרה של המחקרים היא להרחיב את הידע ולפתח כלים שישמשו את משק המים. בכוונת אגף המחקרים לקיים יום עיון שנתי ולהמשיך ולפרסם את ממצאי מחקרים במתכונת חוברת זו.
המחקרים שבחוברת זו יוצגו ביום העיון שייערך במעלה החמישה בתאריך 24.5.04. אני מודה לכל האנשים שהיו שותפים לארגון יום העיון: ד"ר גבי ווינברגר, אורי שור, שמואל קליין, רחל פוגל, זאב גלברד, גאולה טיאר, גלית ארזי, וסילביה רוזנפלד.

בברכה,
ד"ר אור גולדפרב
אחראית מחקרים

תוכן עניינים

תחום הנושא
הרצאת אורח סוגיות בהתפלת מי ים, מים מליחים ומיחזור מי שפכים
פרופ' רפי סמיט, ראש מכון גרנד למחקר המים
הדרולוגיה ההידרוגיאולוגיה של האקוויפר הבזלתי ברמת הגולן
א. דפני, ח. גבירצמן, א. בורג

אקוויפר הבזלת בגליל התחתון המזרחי - אפשרויות להגדלת פוטנציאל הפקת מי תהום
ג. שליב, א. מרכדו, ס. וולמן, ב. שפירו, א. סטרינסקי

איתור גופי מים מתוקים או מליחים בתת-אקוויפרים העמוקים של אקוויפר החוף
מ. גולדמן, א. כפרי, י. גב, מ. גנדלר, ו. בן-אריה
הגברת מטר הערכת פוטנציאל הגברת הגשם בשיטות זריעה שונות
ד. רוזנפלד, ר. להב, ע. גבעתי
נגר עילי עליה בתפוקת הנגר העילי באגן עירוני הררי בצפון י-ם, עקב תהליך עיור מואץ
א. זיגל
השקייה בקולחין מיקרו ואולטרפילטרציה כטיפול שלישוני לקולחים עירוניים
ר. מסלם, א. ברנר, ג. אורון, א. סילנר, ל. קוגן, א. בן-יוסף, ש. סיבוני, א. אהרוני

תועלות וסכנות בהשקיה בקולחים: עמק יזרעאל כדוגמא
מ. בן חור
כנרת ניטור פיטופלנקטון בכנרת בחישה מרחוק באמצעות הדמאות לווין
ד. בלומברג, י. יעקובי, ע. נתן

ניתוח ההבדלים בין מנגנוני ההמלחה של מעיינות טבחה ופוליה
א. שביט, ה. עבו, א. רימר

התגובה הכימית של הכנרת לשנות בצורת
א. כץ

יציבות מערכת הליטוראל בכנרת במפלסים נמוכים
א. גזית, ב. שטיינמן
התפלה שיפור תהליכי אלקטרודיאליזה (אנגלית)
י. אורן, ק. לינדר, ג. סבליב, י. מירסקי, נ. דלתרופ', ר. מסלם, א. קורנגולד, א. קדם
  Disclaimer הגבלת אחריות   
                Webmaster Arik Amir