מדינת ישראל         משרד התשתיות הלאומיות          נציבות המים         השרות ההידרולוגי
סיכום הידרולוגי של חורף 2001/2002

ISSN-033305127         ירושליים אוקטובר 2002
 • מבוא
 • מאפיינים מטאורולוגיים
          עובי המשקעים ומהלכם
          מספר ימי הגשם ועצמתו
 • נגר על קרקעי
          יחסי נגר - גשם
          אירועי הגיאויות וספיקותיהן
 • ימות
          ים כנרת
          ים המלח
 • מעיינות
 • מי תהום
          אקוויפר החורף
          אקוויפר ירקון - תניניןם
 • החדרות
 • תרשימים
          עובי המשקעים בחורף 2001/2002 (במ''מ)
          עובי המשקעים בחורף 2001/2002 (באחוזים מהממוצע הרב שנתי)
          עובי המשקעים בחורף 2001/2002 (ב מ''מ וביחס לממוצע) בתחנות מייצגות
          משקעים ונגר על קרקעי בתחום ההתנקזות המערבי
          נתוני ים כנרת
          מהלך מפלסי הכנרת בשנים נבחרות
          מפלסי הכנרת ב- 1 בנובמבר
          מפלסי ים המלח
          שפיעת מעיינות מייצגים
          הפרש מפלסים באקוויפר החוף 4.2002 - 10.2001
          הפרש מפלסים באקוויפר החוף 4.2002 - 4.2001
          אקוויפר ירקון - תנינים (ירת''ן): משקעים ותפוקה כוללת
          חתך מפלסים באגן ירת''ן
          מפלסי אגן ירת''ן באביב

 • If some page is too small to see all the details, save image to your computer and view with some image viewer

  Back to 'Water Commission Publications' section
    Disclaimer הגבלת אחריות   
                  Webmaster Arik Amir