כל הבוחר לעשות שימוש במידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
מרכז המידע למים בטכניון, לא ישא באחריות לתוכן המידע ו/או נכונותו. האחריות לתוכן המידע, נכונותו ועדכנותו הם על המפרסמים בלבד.
אין בפרסום המידע משום המלצה או חוות דעת ואין להסתמך על המידע לקבלת החלטות.
על אף המאמץ הרב יתכן ונפלו שיבושים בפרטים מסוימים. נשמח לקבל הערות ועדכונים לתיקון הפרטים.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים באתר האינטרנט של מרכז המידע למים שייכות למכון גרנד לחקר המים בטכניון. זכויות אלה חלות על גרפיקת האתר ויישומי תוכנה.
אין זכויות על קישוריות לאתרים חיצוניים או אתרי חברות. קישוריות לאתרים חיצוניים אינן מעידות על קשר עם מרכז המידע למים או על המלצה מכל סוג שהוא.
אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ללא שניתנה הסכמה מראש ובכתב ממרכז המידע למים בטכניון. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר. המשתמש רשאי להוריד חומר מהאתר לשימוש אישי ובלתי מסחרי, אולם אינו רשאי להעתיק, להפיץ או להשתמש בחומר זה לכל שימוש שהוא, מלבד שימוש אישי.
  Disclaimer הגבלת אחריות   
                Webmaster Arik Amir